ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Traveller.hu


Az adatvédelmi szempontok kialakításánál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt, az “egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során” témájú Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit követtük. 

A Traveller.hu (továbbiakban: “Szolgáltató”) jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, írd meg a hello@traveller.hu e-mail címre, kollégánk választ ad kérdésedre.


Regisztrációs adatok védelme

www.traveller.hu böngészése nem igényel regisztrációt, így ehhez nem szükséges személyes adataid megadása, viszont az oldal bizonyos funkciói csak regisztráció után érhetők el (közösségi funkciók, hírlevél, kalandok foglalása, kedvezményrendszer igénybevétele). 

A regisztráció során közölt alapadatok mellett megadhatók egyéb személyes adatok is, amikkel a későbbi foglalási folyamat gyorsítható. Nagyon fontos, hogy az adatok valóságát és helyességét a Traveller.hu Zrt. nem ellenőrzi, a helyes tartalomért kizárólag a regisztrált felhasználót terheli a felelősség. 

Ha hírlevélre iratkozol fel, tudnod kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, a feliratkozással hozzájárulsz ahhoz, hogy a Traveller.hu Zrt. promóciós hírleveleket küldjön a regisztrált e-mail címedre. 


Cookie-k kezelése

A www.traveller.hu weboldal cookie-k használatával követi az oldal látogatóit. A megszerzett látogatói információkat (amelyek nem köthetőek személyhez) a Traveller.hu Zrt. statisztikai célokból felhasználhatja. Az így gyűjtött információkat a Traveller.hu Zrt. személyhez köthetően, beazonosítható módon harmadik félnek nem adja át. 

A www.traveller.hu weboldal használata a cookie-k elfogadása szempontjából ráutaló magatartásnak minősül, a követés pedig az oldal használatával megvalósul.


Adatkezelési irányelvek és szabályok a Regisztráció tekintetében

A www.traveller.hu weboldalon történt regisztráció során a regisztrált felhasználók fiókjukból utazásfoglalási funkciókhoz férhetnek hozzá, az aktuális promóciók alapján utazási kedvezményekhez férhetnek hozzá, valamint azon utazások során, amelyekre jelentkeztek a fórum funkcióhoz hozzáférést nyernek. A regisztráció tekintetében az adatkezelés célja a regisztrált felhasználók megkülönböztetése, a regisztrált felhasználókkal történő kapcsolattartás és a regisztrált felhasználók részére nyújtot előnyök biztosítása.

Semmilyen tárolt adatot nem használunk fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, tudományos kutatás céljából.

Ha a korábbi adataid nem változnak, akkor az adataidat nem szükséges minden jelentkezéskor megadnod. Ezeket az adatokat a rendszerünk addig tárolja, amíg regisztrált ügyfelünk vagy. Amennyiben adataidban változás következik be, mindenképpen módosítsd azokat a következő jelentkezésedkor vagy a profil oldaladon bármelyik látogatásodkor. Ugyanis az adataid valósságáért a Traveller.hu Zrt. nem tud felelősséget vállalni, a valótlan adatokból következő károk miatt semmilyen felelősség nem terheli. 

Regisztrálni a www.traveller.hu weboldalon a "Bejelentkezés" menü pontban, vagy egy konkrét utazást kiválasztva a "Jelentkezés" gombra kattintást, majd a személyes adataid megadását és az adatvédelmi nyilatkozat elfogadását követően a "Regisztráció" gombra kattintva tudsz. 

A regisztráció során az alábbi személyes adataid megadása kötelező: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó.

A regisztráció során lehetőséged van a Facebook, vagy Google fiókkal történő regisztrációra is, ez esetben a fenti szolgáltatók a vezeték-, és keresztneved, illetőleg az e-mail címed bocsátják rendelkezésünkre. 

A Traveller.hu adatkezelése a jelen fejezetben megadott személyes adatok vonatkozásában önkéntes hozzájáruláson alapul. A Felhasználók az adatkezeléshez való hozzájárulást a fentiek szerinti “Regisztráció” gombra kattintással adják meg.

A jelen fejezetben meghatározott személyes adataidat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve regisztrációd törléséig kezeljük. Amennyiben regisztrációdat törlöd, úgy a jelen fejezet szerint megadott személyes adataidat ezzel egy időben törlésre kerülnek. 


Adatkezelési irányelvek és szabályok az Utazásfoglalás tekintetében

A www.traveller.hu weboldalon történt regisztrációt követően a felhasználói fiókodba történt belépés után lehetőséged van utazásaink közül foglalni. 

A foglalás során a bejelentkezést követően az alábbi személyes adataid megadása kötelező: vezetéknév, keresztnév, nem, születési idő és hely, állampolgárság, lakcím, telefonszám, e-mail cím, útlevél száma, illetve érvényességének kezdete és vége.

Amennyiben egy veled utazó Utastárs nevében is jelentkezni szeretnél, úgy Utastársadtól személyes adatait egy adatbekérő e-mailben kérjük el. Az e-mailben lévő linkre kattintva egy adatbekérő oldalra jut, ahol meg tudja adni a jelentkezéshez szükséges személyes adatait. 

Arra tekintettel, hogy az Utastársat az adatbekérő e-mailben meg tudjuk szólítani, szükséges az Utastárs vezeték és keresztnevének megadása. Ahhoz, hogy az Utastárs tekintetében meg tudjuk állapítani, hogy nem kiskorú személyről van szó, szükséges ennek a ténynek a bejelölése, valamint az Utastárs e-mail címének megadása. 

Amennyiben Utastársad már regisztrált felhasználó (Traveller tag), úgy elegendő az Utastársad Traveller azonosítójának megadása. Utastársad ebben az esetben is megkapja az adatbekérő e-mailt. 

Amennyiben Utastársad kiskorú személy, úgy vele kapcsolatban vezeték- és keresztnevét, születési dátumát kezeljük. Kiskorú személy esetén a foglalást végző személy köteles arról nyilatkozni, hogy a kiskorú személy képviseletére jogosult törvényes képviselőként végzi a foglalást. 

Az adatbekérő e-mailben foglalt linkre kattintva az alábbi személyes adatokat kell megadnia az Utastársnak: vezetéknév, keresztnév, nem, születési idő és hely, állampolgárság, lakcím, telefonszám, e-mail cím, útlevél száma, illetve érvényességének kezdete és vége.

A Traveller.hu adatkezelése a jelen fejezetben megadott személyes adatok vonatkozásában önkéntes hozzájáruláson alapul. A Felhasználók az adatkezeléshez való hozzájárulást a “Adatok mentése és tovább a foglalásban” gombra kattintással adják meg. 

Jelen fejezetben meghatározott személyes adataidat kizárólag az utazási szerződés teljesítése során, a teljesítéshez szükséges mértékben kezeli a Traveller.hu. A jelen fejezetben megadott személyes adataid esetében az adakezelés célja, hogy a Traveller.hu az utazási szerződések teljesítése során be tudja azonosítani szerződő partnereit, valamint amennyiben az utazási szerződés ilyen megállapodást tartalmaz, úgy az utas részére, megfelelő méretű eszközöket, felszereléseket tudjon biztosítani, illetőleg az utassal a kapcsolatot tudja tartani.

A jelen fejezetben meghatározott személyes adataidat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ha a visszavonás időpontjában élő utazási szerződésed van, akkor annak teljesítéséig kezeljük. Tájékoztatunk, hogy az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 47. §-ának történő megfelelés érdekében az utazással kapcsolatos szerződéseket, bizonylatokat, számlákat a gazdasági esemény tekintetében az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetében az adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig őrizzük meg. 


Adatkezelési irányelvek és szabályok a Hírlevelek tekintetében

A www.traveller.hu weboldalon tudsz feliratkozni a hírleveleinkre. A hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok, amennyiben a felhasználó másképp nem rendelkezik, csak a hírlevél elküldéséhez kerülnek felhasználásra. A hírlevélre a www.traveller.hu weboldal alján található "Iratkozz fel hírlevelünkre" cím alatt tudsz feliratkozni e-mail címed megadásával, az adatvédelmi szabályzat elfogadásával és a "Mehet" gombra történő kattintással. 

Hírlevünkre a fenti elérési úton kívül a www.traveller.hu weblapra történő első belépést követően felugró “pop-up” ablakon is meg tudod tenni a fentiek szerint. 

A Hírlevél küldés szolgáltatás tekintetében személyes adatként kizárólag e-mail címedet kezeljük. Az így megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy a Hírlevél a megfelelő e-mail címre kerüljön megküldésre. 

Minden felhasználónak lehetősége van leiratkozni a hírlevelekről. A Traveller.hu a leiratkozást lehetővé teszi a hírlevelekben szereplő leiratkozó link használatával, postai úton, illetve a hello@traveller.hu e-mail címre küldött megkereséssel is. 

A Felhasználók az adatkezeléshez való hozzájárulást a fentiek szerinti "Mehet" gombra kattintással, adják meg. 

A jelen fejezetben meghatározott személyes adatot a hozzájárulás visszavonásáig, illetve Hírlevélről történő leiratkozásig kezeljük.


Közös szabályok

(a Regisztráció, az Utazásfoglalás, a Hírlevelek és a www.traveller.hu weboldal használatával kapcsolatban)

Amennyiben úgy találod, hogy a Traveller.hu a személyes adataid kezelésére vonatkozó jogszabályokat nem tartja be, jogosult vagy írásban bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni. 

Tájékoztatunk, hogy a Traveller.hu Zrt-nél kérelmezheted a személyes adataid és bármely más megadott adat kezeléséről való tájékoztatást, személyes adataid helyesbítését, törlését vagy zárolását.

A Traveller.hu ingyenesen, a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A Traveller.hu Zrt. az érintett Felhasználó valóságnak nem megfelelő személyes adatát az érintett kérelmére haladéktalanul, legfeljebb azonban öt napon belül a valóságnak megfelelő személyes adatra helyesbíti. A Traveller.hu Zrt. az érintett kérelmére az érintett felhasználó személyes adatait egy munkanapon belül – az érintett kérelme szerint – törli vagy zárolja.

A Traveller.hu Zrt., mint Adatkezelő elérhetőségei:
Székhely: 1045, Budapest, Madridi u. 4.
Telefonszám: 00 36 20 219 0908
E-mail: hello@traveller.hu
Web: www.traveller.hu


Egyéb adatkezelések

Tájékoztatunk, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozóhatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót (a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. § alapján). A Traveller.hu Zrt. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Jelen weboldal tekintetében a Traveller.hu Zrt. részére a tárhelyet a H3 Informatikai Kft. (székhelye: 1111, Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2,. adószám: 12885086-3-42, telefon: +36/30-231 4483 E-mail: info@h3online.hu) szolgáltatja, dedikált szerveren. 

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


Jogszabályi tájékoztatások

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21-23. §-ai alapján:

15. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

16. Bírósági jogérvényesítés

22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

(7) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

17. Kártérítés és sérelemdíj

23. § (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.